InFocus Energy Services Geli'mi? Simülasyonla Yenilikçi Sondaj Makineleri Geli'tiriyor - SOLIDWORKS

InfoWeb Marketplace

Friday, April 17, 2020Description :
InFocus Energy Services Geli'mi? Simülasyon ile Devrim Niteli'inde Sondaj Makineleri Geli'tiriyor - SOLIDWORKS. InFocus Energy Services, SIMULIA Structural Simulation Engineer'?n mafsall? tahrik arac'l???yla 30.000 ft lb. tork aktarabilen bir tahrik sistemi tasar'm'n? nas'l do'rulad???n? aç?kl'yor. Daha fazla bilgi için solidworks.com/SSE adresini ziyaret edin Kanal'm'za abone olun: http://goo.gl/z3rQfT Web sitemizi ziyaret edin: http://www.solidworks.com/tr Bizi takip edin! Facebook: https://www.facebook.com/solidworks Twitter: https://twitter.com/solidworks LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/5003792/

Searches related toIndustrial IT, Automation

Grouped quotes (0)