optibelt LASER POINTER II - kay??l? tahrikler için vazgeçilmez bir yard'mc?

InfoWeb Marketplace

Thursday, November 26, 2020Description :
https://www.optibelt.com/tr/ueruenler/teknik-ekipmanlar/optibelt-laser-pointer-ii/ optibelt LASER POINTER II, kay??l? tahriklerin hizalanmas'n? kolayla't'r'r. Kay?? kasnaklar? al'n veya yan yüzeyleri üzerinden birbirlerine göre hizalan'r. Kullan'm? basittir, LASER POINTER II saniyeler içinde sabitlenebilir. Kay?? kasnaklar'n'n nizami hizalanmas'nda pratik bir yard'mc?. Özellikler - kay??l? tahrikler için h'zl? ve basit uygulama - paralel ve aç?sal ofsetin ölçümü - daha yüksek i'letim güvenli'i - zaman tasarruflu ve kesin ölçüm yöntemi - pratik servis çantas'nda; küçük – kullan??l? - aksesuarlar dahil (hedef m'knat's, mesafe ray?, piller)

Searches related toPower transmission, Mechanical components

Grouped quotes (0)