Absolute Arm: První m??icí rameno na sv't? se stupn'm krytí IP54

InfoMediaPublishing

Thursday, November 30, 2023Description :
? M??icí rameno Absolute Arm je první rameno na sv't? se stupn'm krytí IP54. Nové rameno Absolute Arm je mo'né pou?ívat p'i provozní teplot? a? do 45°C a lze s ním m??it tém?? v jakémkoliv prost'edí ?. Stupe? krytí IP54 je u p'enosných m??icích ramen prvním na trhu a p'ichází spolu s dal?ím zlep'ením týkajícím se okolního prost'edí, kdy se maximální provozní teplota systému zvý?ila a? na 45°C. S ramenem Absolute Arm tak lze m??it v jakémkoliv prost'edí, v pra'ném nebo s vysokou teplotou. ? Více o m??icích ramenech najdete zde: https://hexagon.com/cs/products/product-groups/measurement-inspection-hardware/portable-measuring-arms'utm_medium=referral&utm_source=youtube ? Více o 3D m??icích systémech Hexagon najdete na: https://hexagon.com/cs/products/product-groups/measurement-inspection-hardware'utm_medium=referral&utm_source=youtube

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)