Absolute Tracker AT500: snadno p'emístitelný laserový tracker pro jednoduché pou?ívání

InfoMediaPublishing

Thursday, November 30, 2023Description :
Leica Absolute Tracker AT500 je ?e'ením pro snadné, efektivní a ultrap'enosné m??ení. Díky mo'nosti vzít si m??icí systém kamkoliv je pot'eba, je tento laser tracker navr'en tak, aby vyhovoval va'im pot'ebám na cestách. AT500 je dodávám se v?ím, co pot'ebujete, pohodln? v jednom pouzd'e. Nastavení zabere díky jednoduchému procesu jen n'kolik okam'ik?. Pouhým stisknutím tla?ítka za?ízení AT500 zapnete a je okam'it? p'ipravený k m??ení. ? Absolute Tracker AT500 - https://hexagon.com/cs/products/leica-absolute-tracker-at500 ? B-Probe???? - https://hexagon.com/cs/products/leica-b-probe-plus ? 3D m??icí systémy Hexagon - https://hexagon.com/cs/products/product-groups/measurement-inspection-hardware

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)