Automatizovaná kontrolní bu'ka PRESTO

InfoMediaPublishing

Thursday, November 30, 2023Description :
Automatizovaná kontrolní bu'ka PRESTO poskytuje zjednodu'ené a intuitivní postupy, optimalizuje provoz a zlep'uje bezpe'nost. Je kombinací osv'd'ených technologií z portfolia Hexagon a nabízí vynikající rychlost 3D skenování v reálném ?ase. ? Více informací o bu'ce PRESTO najdete zde: https://hexagon.com/cs/products/presto'utm_medium=referral&utm_source=youtube ? 3D m??icí systémy Hexagon: https://hexagon.com/cs/products/product-groups/measurement-inspection-hardware'utm_medium=referral&utm_source=youtube

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)