CV5-500 – nowe pi'cioosiowe centrum obróbkowe Mazak

InfoWeb Marketplace

Friday, July 3, 2020Description :
Innowacyjne pi'cioosiowe centrum obróbkowe Mazak CV5-500 od dzi? dost'pne dla naszych klientów w Centrum Technologicznym w Katowicach! Nowa maszyna CV5-500, zaprojektowana i produkowana na rynki europejskie w zak'adach Yamazaki Mazak UK to pe'ne pi'cioosiowe centrum obróbkowe, idealne jako pierwszy wybór zarówno dla m'odych firm jak i zak'adów ?wiadcz'cych szerokie us'ugi kooperacji. The innovative five-axis Mazak CV5-500 machining center is available to our customers from today in the Technology Center in Katowice! The new CV5-500 machine, designed and manufactured for European markets at Yamazaki Mazak UK plants, is a full five-axis machining center, ideal as the first choice for both young companies and plants providing extensive cooperation services.

Searches related toMachine tools, Production

Grouped quotes (0)