Flexibilní skenování s ru'ními 3D skenery ATLASCAN Max a MARVELSCAN

InfoMediaPublishing

Friday, June 21, 2024Description :
S ru'ními 3D skenery ATLASCAN Max a MARVELSCAN m??ete: ? skenovat nestabilní díly bez upevn'ní ? skenovat i ve skrytých oblastech a místech bez omezení p?ímé viditelnosti ? skenovat v r'zných prost'edích, v'etn? venkovních prostor ? integrovat je do automatizovaných kontrolních systém? ? Více o ru'ních 3D skenerech najdete na https://hexagon.com/cs/products/product-groups/measurement-inspection-hardware/handheld-3d-scanners'utm_campaign=emea-cz-2024-general&utm_medium=organic-social&utm_source=YouTube

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)