GridLOK – az Absolute Arm mérési térfogatának kib'vítése

InfoMediaPublishing

Saturday, November 28, 2020Description :
A GridLOK egy kib'vített mér'rendszer a Absolute Arm mér'karhoz. A GridLOK az akár 60 méteres hosszúságú és szélesség? területen, különleges alapokra helyezett, lézertracker által hitelesített kúpos elemekb'l felépül? hálózatrendszer révén lehet'vé teszi nagy alkatrészek hordozható mér'karral történ?, pontosságcsökkenés nélküli megmérését.

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)