Hexagon Manufacturing Intelligence: chytrá výrobní ?e'ení

InfoMediaPublishing

Thursday, December 14, 2023Description :
Divize Manufacturing Intelligence spole'nosti Hexagon je p'edním sv'tovým výrobcem a dodavatelem simula'ního softwaru, výrobního softwaru a metrologických systém?. ?e'ení nachází uplatn'ní v celé ?ad? oblastí: v automobilovém a leteckém pr'myslu, dopravní a zem'd'lské technice, energetice, elektronice, medicínských technologiích, t??kém pr'myslu, obráb'ní a mnohých dal?ích. ? Více informací najdete na https://hexagon.com/cs/company/divisions/manufacturing-intelligence'utm_campaign=emea-cz-2023-general&utm_medium=organic-social&utm_source=Youtube

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)