Hexagon Manufacturing Intelligence na MSV Brno 2019

InfoMediaPublishing

Friday, December 1, 2023Description :
Hlavním bodem Mezinárodního strojírenského veletrhu MSV v Brn? 2019 bylo automatizované 3D m??ení. K vid'ní byla pln? automatizovaná robotická bu'ka od spole'nosti Hexagon, vybavená systémem Leica Absolute Tracker AT960 a laserovým skenerem T-Scan 5, a také 360° m??icí bu'ka vyu?ívající polohovací systém LightRunner. ? Více o 3D m??icích systémech Hexagon najdete na: https://hexagon.com/cs/products/product-groups/measurement-inspection-hardware'utm_medium=referral&utm_source=youtube

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)