Hexagon Manufacturing Intelligence: Podpora výrobc? od konceptu po provoz

InfoMediaPublishing

Thursday, December 14, 2023Description :
?e'ení Hexagon Manufacturing Intelligence p'iná?ejí optimalizaci nap?í? celým výrobním ?et'zcem. Transformují návrhy, simulace, testování, výb'r materiálu, výrobu, plánování a kontrolu kvality ? ?iroké produktové portfolio podporuje celý ?ivotní cyklus výrobku. ? ?e'ení pro návrh a konstrukci zahrnuje software pro strukturální analýzu, modelování materiálu, tepelnou a fluidní dynamiku, akustické simulace nebo simulace výrobního procesu: https://hexagon.com/cs/products/product-groups/computer-aided-engineering-software'utm_campaign=emea-cz-2023-general&utm_medium=organic-social&utm_source=Youtube ? ?e'ení pro výrobní software zahrnuje oblasti obráb'ní, konstrukci a výrobu forem a zápustek, výrobu plechových díl?, obráb'ní d'eva, CNC simulace nebo automatizovanou výrobu: https://hexagon.com/products/product-groups/computer-aided-manufacturing-cad-cam-software'utm_campaign=emea-cz-2023-general&utm_medium=organic-social&utm_source=Youtube#! ? Metrologické systémy nabízejí sou'adnicové m??icí stroje, p'enosná m??icí ramena, laser trackery, ?e'ení pro statistické ?ízení proces?, rozm'rovou kontrolu, automatizovanou kontrolu, metrologicky asistovanou výrobu, kalibraci stroj? a robot? nebo reverzní in'enýrství: https://hexagon.com/cs/products/product-groups/measurement-inspection-hardware'utm_campaign=emea-cz-2023-general&utm_medium=organic-social&utm_source=Youtube

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)