HP-L-10.10 v týmu Oracle Red Bull Racing

InfoMediaPublishing

Thursday, November 30, 2023Description :
Laserový skener HP-L-10.10 byl prezentován u na'eho partnera Oracle Red Bull Racing. Díky své jedine'né kombinaci flexibility, rychlosti a p'esnosti se stal klí?ovým nástrojem p'i navrhování a výrob? prototyp? a dále hraje d'le'itou roli p'i udr'ování týmu na p'edních pozicích. ? Více informací o HP-L-10.10 najdete zde: https://hexagon.com/cs/products/hp-l-10-10-laser-scanning-sensor'utm_medium=referral&utm_source=youtube ? Více o 3D m??icích systémech Hexagon najdete na: https://hexagon.com/cs/products/product-groups/measurement-inspection-hardware'utm_medium=referral&utm_source=youtube

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)