HxGN LOCAL ?ESKO A SLOVENSKO 2019

InfoMediaPublishing

Friday, December 1, 2023Description :
Více ne? 250 ú?astník? si ve Val'i v ?eské republice prohlédlo na'e nejnov'j?í produkty ze ?ty? divizí spole'nosti Hexagon: Manufacturing Intelligence, Safety & Infrastructure, Geospatial a PPM.) Dvoudenní akce nabídla zákazník'm ?adu ukázkových prezentací a workshop? a spole'ného networkingu. ? Více o ?e'eních Hexagon Manufacturing Intelligence najdete zde: https://hexagon.com/company/divisions/manufacturing-intelligence'utm_medium=referral&utm_source=youtube

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)