HxGN Stationary Suite - ?e'ení pro stacionární 3D m??ení

InfoMediaPublishing

Friday, February 23, 2024Description :
?pi'ková metrologická za?ízení poskytující kvalitní data, kterým výrobci mohou d'v??ovat. Ur'eno zejména pro: ? m??ení a kontrolu prizmatických díl? ? díl? volných povrch? ? ozubení a slo'itých geometrií. ? Více informací o HxGN Stationary Suite najdete zde: https://hexagon.com/cs/products/product-groups/hxgn-stationary-solution-suite'utm_medium=organic-social&utm_source=youtube ? 3D m??icí systémy Hexagon: https://hexagon.com/cs/products/product-groups/measurement-inspection-hardware'utm_medium=referral&utm_source=youtube

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)