Inspire - Nová generace p'enosného metrologického softwaru

InfoMediaPublishing

Thursday, March 4, 2021Description :
Inspire je novou generací m??icího softwaru od spole'nosti Hexagon, který je ur'en pro ?irokou ?kálu p'enosných m??icích a skenovacích za?ízení. Je intuitivní a snadno pou'itelný. Prost'ednictvím jediného jednoduchého prost'edí pro aplikace dotekového m??ení i skenování pomáhá operátor'm p'enosných m??icích ramen a laserových tracker? získat pot'ebné výsledky rychle a snadno. Díky tomu je m??ení jednoduché a hodí se i pro slo'ité úkoly. Inspire je komplexní softwarové ?e'ení, které zjednodu'uje procesy m??ení, ?et?í ?as a zvy'uje produktivitu. #metrologysoftware #3DTechnology #CAD ? CONTACT US: https://kinematics.force.com/inspire/s/contactsupport ? Book a demo: https://go.hexagonmi.com/what-is-inspire ? LEARN MORE about Inspire, the next generation inspection software for all portable probing and scanning devices. Website: https://www.hexagonmi.com/products/metrology-software/inspire/what-is-inspire

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)