Nový Leica Absolute Tracker AT500 s mimo?ádn? dlouhým rozsahem m??ení

InfoMediaPublishing

Saturday, July 16, 2022Description :
P'edstavujeme nový laserový tracker AT500 ur'ený zejména pro velkoobjemové m??icí aplikace. Disponuje mimo?ádn? dlouhým dosahem m??ení, p'iná?í novou úrove? konstrukce a roz?í?ený rozsah provozní teploty. Navazuje na velmi úsp??nou ?adu tracker? AT400 a nabízí vylep'ený výkon pro m??ení reflektorem i skenování.

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)