Ohlédnutí za MSV v Brn? 2022

InfoMediaPublishing

Thursday, October 13, 2022Description :
Ve dnech 4.-7. ?íjna 2022 jsme se ú?astnili Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brn?. Horkou novinkou tohoto ro'níku byl nejsnáze p'enositelný laser tracker Leica Absolute Tracker AT500 a jako sou?ást robotické bu'ky Leica Absolute Tracker AT960 s laserovým skenerem AS1. Dále jsme prezentovali n'kolik typ? m??icích ramen Absolute Arm v'etn? skeneru AS1 pro rychlé skenování libovolných díl? a plo'ného skeneru RS-SQUARED pro nejrychlej?í skenování velkých ploch. Sou?ástí expozice toho v'ak bylo mnohem více. https://hxgn.biz/3CRBoDg

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)