QUINDOS, p'ední metrologický software pro speciální geometrie

InfoMediaPublishing

Thursday, November 30, 2023Description :
QUINDOS je sv'tový metrologický software pro m??ení speciálních geometrií. Pou?ívá se zejména pro m??ení hnacích ústrojí v leteckém, energetickém, automobilovém pr'myslu nebo v'eobecném strojírenství. Jeho strukturované programovací nástroje umo??ují vytvá?et vysoce p'esné kontrolní postupy na celé ?ad? sou'adnicových m??icích stroj?. QUINDOS poskytuje rozsáhlou ?adu modul? vyvinutých pro slo'ité projekty a díky své univerzálnosti a flexibilit? je pro výrobce spolehlivým ?e'ením. ? Více informací o softwaru QUINDOS najdete zde: https://hexagon.com/cs/products/product-groups/measurement-inspection-software/metrology-software/quindos'utm_medium=referral&utm_source=youtube ? 3D m??icí systémy Hexagon: https://hexagon.com/cs/products/product-groups/measurement-inspection-hardware'utm_medium=referral&utm_source=youtube

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)