Robustní skenování: Absolute Arm a AS1

InfoMediaPublishing

Friday, December 1, 2023Description :
? Díky vysoké p'enosnosti je 7osé rameno Absolute Arm ideálním ?e'ením pro skenování v dílenském prost'edí. Díky stupni krytí IP54 a provozní teplot? a? do 45 °C lze nyní vysokorychlostní skenování s vysokým rozli'ením provád't tém?? na jakémkoliv míst? ?. S p?íslu'enstvím v podob? magnetické základny m??ete skenování p'enést i na obráb'cí stroj pro rychlé ov??ení p?ímo na stroji. ? Více informací o skeneru AS1 najdete zde: https://hexagon.com/cs/products/absolute-scanner-as1?utm_medium=referral&utm_source=youtube ? Více informací o m??icích ramenech Absolute Arm najdete zde: https://hexagon.com/cs/products/absolute-arm-7-axis'utm_medium=referral&utm_source=youtube ? 3D m??icí systémy Hexagon: https://hexagon.com/cs/products/product-groups/measurement-inspection-hardware'utm_medium=referral&utm_source=youtube

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)