Rychlé korekce ohýbání p'i výrob? p?ípojnic se systémem TubeInspect

InfoMediaPublishing

Friday, February 2, 2024Description :
TubeInspect P8.2. HRC je ?pi'kové ?e'ení pro vysokorychlostní m??ení trubek. Je zalo'en na optickém skenovacím systému s n'kolika kamerami s vysokým rozli'ením, který je zabudován do jedné bu'ky na klí? a p'edstavuje vrchol mo'ností optického skenování v oblasti výroby ohýbaných díl?. Ideální pro m??ení : ?? Díl? vzniklých ohýbaným rota'ním tahem (LRA) ?? Trubek volného tvaru ?? Tvarovaných konc? a armatur ?? Brzdových vedení ?? Rozv'tvených díl? (sva'enc?) ?? Trubek obdélníkového pr??ezu Systém TubeInspect nabízí mo'nost integrace do robotických výrobních bun'k. ? Více informací o bu'ce TubeInspect: https://hexagon.com/cs/products/tubeinspect'accordId=BAEF043BD6644D4CADF00D8E06858A8C&utm_medium=organic-social&utm_source=Youtube ? 3D m??icí systémy Hexagon: https://hexagon.com/cs/products/product-groups/measurement-inspection-hardware'utm_medium=referral&utm_source=youtube

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)