Skenujte snadno a pohodln? s ru'ními 3D skenery ATLASCAN Max a MARVELSCAN

InfoMediaPublishing

Saturday, June 22, 2024Description :
Mobilita ru'ních skener? ATLASCAN Max a MARVELSCAN dovoluje skenovat v r'zných prost'edích, v'etn? venkovních prostor. Za?ízení poskytují dynamické a vícere'imové skenování, ergonomii a kompletní volnost pohybu p'i m??ení. Oba dva skenery lze integrovat do automatizovaných ?e'ení. ? Více o ru'ních 3D skenerech najdete na https://hexagon.com/cs/products/product-groups/measurement-inspection-hardware/handheld-3d-scanners'utm_campaign=emea-cz-2024-general&utm_medium=organic-social&utm_source=YouTube

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)