Slavnostní otev'ení HxGN Experience Centra v Praze 27. dubna 2023

InfoMediaPublishing

Thursday, November 30, 2023Description :
? B'hem slavnostního otev'ení HxGN Experience Centra v Praze jsme p'edstavili aplikace výrobních ?e'ení ze sv'ta CAE softwar?, CAD/CAM softwar? a metrologických za?ízení, které jsou schopny kompletn? pokrýt celý výrobní proces produktu. ? Toto zbrusu nové technologické centrum bude i nadále slou'it pro prezentaci softwarových i hardwarových ?e'ení spole'nosti Hexagon. ? ?e'ení pro komplexní zaji't'ní kvality v rámci celého ?ivotního cyklu výrobk? tak budou k dispozici na jednom míst?. ? Více o ?e'eních Hexagon Manufacturing Intelligence najdete zde: https://hexagon.com/company/divisions/manufacturing-intelligence'utm_medium=referral&utm_source=youtube

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)