Systémy PRESTO, nová sada automatizovaných a modulárních m??icích bun'k

InfoMediaPublishing

Saturday, June 1, 2024Description :
? Systém PRESTO je novou automatizovanou m??icí bu'kou ur'enou pro 3D inspekci díl? zejména v automobilovém a leteckém pr'myslu. Kombinuje systémy Absolute Trackeru AT960 a laserového skeneru AS1. Díky technologii SHINE skenuje ?ir?í rozsah povrch? ne? b??né skenery a nepot'ebuje referen'ní zna'ky na dílech ani p?ípravcích. Díky modularit? tohoto systému ve velikostech PRESTO S, PRESTO M, PRESTO L a PRESTO XL tak výrobci najdou ?e'ení, které bude odpovídat jejich po'adavk'm. ? Více informací o systému PRESTO najdete na: https://hexagon.com/cs/products/presto-system'utm_campaign=emea-cz-2024-general&utm_medium=organic-social&utm_source=Youtube ? 3D m??icí systémy Hexagon: https://hexagon.com/cs/products/product-groups/measurement-inspection-hardware'utm_campaign=emea-cz-2024-general&utm_medium=organic-social&utm_source=Youtube

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)