Technologický den pro výrobce ve strojírenském pr'myslu

InfoMediaPublishing

Wednesday, April 17, 2024Description :
Podívejte se, jak to vypadalo na Technologickém dni pro výrobce ve strojírenském pr'myslu, který se konal 20. b'ezna 2024 v Liptovském Mikulá?i. Na programu bylo: ? P?íklady virtuálních simulací v procesu R&D ? Vyu'ití CAM softwaru ve strojírenské výrob? ? Rozm'rová kontrola p'esných díl? s mo'ností automatizace ? Praktická ukázka vyu'ití naskenovaných údaj? p'i práci s výkovky odlitky ? Aplikace zam??ené na simulaci technologických proces? tvá?ení, svá?ení a 3D tisku ? Praktické ukázky efektivního m??ení velkoobjemových sva'enc? ? Více o ?e'eních Hexagon Manufacturing Intelligence najdete zde: https://hexagon.com/cs/company/divisions/manufacturing-intelligence'utm_campaign=emea-cz-2024-general&utm_medium=organic-social&utm_source=Youtube

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)