WRTL: Zcela autonomní inspekce pro Absolute Trackery

InfoMediaPublishing

Thursday, November 30, 2023Description :
?e'ení WRTL (Wireless Real-Time Link) p'iná?í automatizaci a pln? mobilní inspekci s laserovými trackery. Odstra'uje pot'ebu kabelu spojujícího m??icí systém a ?ídicí jednotku skeneru. Otevírá tak mo'nost k úplné mobilit? trackeru a skeneru díky montá?i na autonomní mobilní robot (AMR) nebo automaticky ?ízené vozidlo (AGV). ? Více informací o WRTL najdete zde: https://hexagon.com/cs/products/wrtl'utm_medium=referral&utm_source=youtube ? Více o 3D m??icích systémech Hexagon najdete na: https://hexagon.com/cs/products/product-groups/measurement-inspection-hardware'utm_medium=referral&utm_source=youtube

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)