Nový Leica Absolute Tracker AT500 s mimo?ádn? dlouhým rozsahem m??ení

InfoMediaPublishing

Thursday, November 30, 2023Description :
P'edstavujeme nový laserový tracker AT500 ur'ený zejména pro velkoobjemové m??icí aplikace. Disponuje mimo?ádn? dlouhým dosahem m??ení, p'iná?í novou úrove? konstrukce a roz?í?ený rozsah provozní teploty. Navazuje na velmi úsp??nou ?adu tracker? AT400 a nabízí vylep'ený výkon pro m??ení reflektorem i skenování. ? Více informací o Leica Absolute Trackeru AT500 najdete zde: https://hexagon.com/cs/products/leica-absolute-tracker-at500?utm_medium=referral&utm_source=youtube ? 3D m??icí systémy Hexagon: https://hexagon.com/cs/products/product-groups/measurement-inspection-hardware'utm_medium=referral&utm_source=youtube

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)