Optiv M DualScan i+ jak ?e'ení pro jednocyklové 3D multisenzorové m??ení slo'itých a t??kých díl?

InfoMediaPublishing

Friday, December 1, 2023Description :
Technologie s vysokou úrovní automatizace m??ení díky automatické navigaci a vým'n? senzor?. ? Více informací o multisenzorových a optických systémech najdete zde: https://hexagon.com/cs/products/product-groups/measurement-inspection-hardware/coordinate-measuring-machines/multisensor-optical-cmms'utm_medium=referral&utm_source=youtube ? 3D m??icí systémy Hexagon: https://hexagon.com/cs/products/product-groups/measurement-inspection-hardware'utm_medium=referral&utm_source=youtube

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)